De nieuwe tijd

Molières - début 20e S.

Molières tijdens de "Nieuwe Tijd"

Home » De geschiedenis van Molières » De nieuwe tijd

Na de stichting van de bastide van Molières op het einde van de 13e eeuw en het woelige begin ervan in de 14e eeuw, zijn er weinig geschreven teksten beschikbaar over de evolutie van ons dorp van de 16e tot de 19e eeuw.

Gelukkig zijn er de registers van de parochies en de burgerlijke stand en de archieven van de notarissen! Mensen die de geschiedenis van ons dorp onderzoeken vinden er vaak boeiende informatie. De volgende tekst is geschreven door Claire Veaux en komt uit een brochure die in 2012 door de vereniging “Les Amis de la Bastide de Molières” werd uitgegeven.

Van de 16e tot de 18e eeuw

In de 16e eeuw was Molières het toneel van conflicten tussen Katholieken en Hugenoten. Het dorp herstelde zich nooit volledig van de schade die toen werd aangericht.

Het leven onder het “Ancien Regime” moet vergelijkbaar zijn geweest met dat van vele andere dorpen en steden, die, net zoals Molières, enigszins geïsoleerd lagen van de valleien, de grote verbindingswegen en centra als Perigueux of Bergerac.

We weten dat Molières in 1789 afhing van de kasteelheer van Biron, nadat het achtereenvolgens zijn status van vrije koninklijke stad was verloren en onder het gezag van verschillende landheren had gestaan. Uit de archieven blijkt dat Molières samen met Cadouin deelnam aan de verkiezing van de rechters en de afgevaardigden van de “Conventie”. In 1790 werd de burgemeester van Molières, de heer Matasse, woonachtig in de “chartreuse” van Sautet, aangeduid als kiesman van het kanton in de departementale raad.

Molières in de 19e eeuw

In de 19e eeuw telde Molières meer dan 800 inwoners. Ze leefden voornamelijk van de landbouw.

  • Wijngaarden waren belangrijk. Ze besloegen ongeveer 1/20e van het land en leverden een goede rode wijn op die aan de plaatselijke herbergiers verkocht of via de Dordogne geëxporteerd werd.
  • De veeteelt, en met name de vetmesterij van varkens, maakte het mogelijk dieren te verkopen op veemarkten.
  • Het bos vormde een belangrijke bron van inkomsten. De kastanjes werden geoogst en droog uitgevoerd. Het hout werd verkocht aan de ijzersmelterijen van Sainte-Croix en aan de schippers van de Dordogne.

De teelttechnieken, nog steeds zonder kunstmest of machines, verbeterden in die tijd nauwelijks.

Grote kleilagen leverden de grondstof voor twee pottenbakkerijen, waar een tiental arbeiders werkten. De verschillende potten en schotels werden verkocht op de markten van de naburige kantonhoofdsteden. Het is moeilijk om met zekerheid de voorwerpen van “Molières aardewerk” te identificeren.

Notenbomen leverden, naast olie, ook hout voor verschillende klompenmakers. Vijf wevers (de “teyssiers”) gingen van huis tot huis om linnen of – wat vaker voorkwam – hennep of wollen stoffen te maken. Deze werden volop door de boeren gebruikt. Het katoen werd gekocht bij marskramers.

Met een school in een privé-woning, negentien bedelaars, vier herbergen, een notaris, een veearts, een dokter, een priester, een onderpastoor, en alle andere gebruikelijke ambachtslieden van zo’n landelijke gemeenschap, is het portret van onze 19e-eeuwse bastide hierbij geschetst.

De geschiedenis van Molières

Entrée du château de Molières

Doorheen de eeuwen

Ons dorp vanaf de stichting van de Bastide tot op vandaag.

Bourg de Molières - entrée nord

Stichting van de Bastide

Lange tijd werd gedacht dat het in 1284 was, maar niets is meer zeker!

Molières - épicerie - station-service

De 20e eeuw

De recente geschiedenis, zoals die leeft in het geheugen van onze ouderen.

Vue à partis de la place de Molières

Molières vandaag

Vandaag is Molières een aangename en rustige plaats om te wonen.

Credits:
De meeste afbeeldingen op deze pagina zijn afkomstig uit een privé-collectie postkaarten.
De met een ¤ gemarkeerde foto’s zijn afkomstig uit een verzameling foto’s die door dorpsbewoners ter beschikking zijn gesteld tijdens de voorbereiding van een fototentoonstelling over Molières. Het was voor ons onmogelijk de herkomst van al deze foto’s te achterhalen. Ben je de eigenaar van één van de gebruikte foto’s? Wil je liever niet dat we ze gebruiken of wil je graag dat je credit vermeld wordt? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. We zullen graag op je verzoek ingaan.